STARTSIDA

KULTUR

VI PÅ EKHOLMEN

DJUR

VÄXTODLING

PÅ GÅNG

KONTAKT & LÄNKAR

På gång                  

Det stora som händer 2006 är att mjölkproduktionen blivit KRAV-godkänd, vilket ger en merbetalning för mjölken. Även om vi har högre kostnader för att ta fram mjölken, skall det ändå ge ett högre netto. Men vi måste lyckas med produktionen och framförallt producera ett bra vallfoder eftersom det är basen i ekomjölksproduktionen och vi inte kan använda så mycket kraftfoder. Men vi ser det som en utmaning och målet är att vi skall producera 2 milj. kg mjölk.

Eftersom ekomjölksproduktion kräver andra ytor där djuren vistas har vi valt att samla hem verksamheten som bedrivits på flera gårdar förut och investerar på ett ställe.
Vi bygger om den varma lösdriften till enbart mjölkande kor och bygger en ny kall lösdrift för 180 ungdjur och 34 sinkor. Skall vara inflyttningsklart före jul.

Med fler djur måste även gödsellagringen utökas så det blev en brunn på 2300 kbm och vi får då en total lagringskapacitet på över 12 månader. Allt för att vi skall kunna använda gödsel vid rätt tillfälle i växtodlingssäsongen.
För att slippa använda så mycket plast och få en rationellare hantering än med rundbalar bygger vi till lagringskapaciteten för ensilage med en plansilo på 3300 kbm.
Vi bygger även Maskinhall, med utrymme i ena änden för lagring av syrad spannmål, verkstad och spolhall.

Allt syftar till att vi skall bli effektivare och få en trevligare djur- och arbetsmiljö.