STARTSIDA

KULTUR

VI PÅ EKHOLMEN

DJUR

VÄXTODLING

PÅ GÅNG

KONTAKT & LÄNKAR

Växtodling


Sedan 2001 har växtodlingen delvis varit ekologisk där huvuddelen av ekologiska delen varit vårvete och grynhavre på kontrakt med Lantmännen. Från 2007 kommer odlingen att vara helt ekologisk och enbart till för att försörja djuren med foder.

Odlingen består av ca 300 ha varav:

Därutöver har vi ca 50 ha naturlig betesmark runt sjöarna Kolungen och Näsölen.

Hälften av ensilaget (första och andra skörd) lagras i tornsilos, hälften lagras (helsäd och tredjeskörd) i plansilon. Spannmålen syras och lagras i planlager helst vid en vattenhalt av 17-18 % för att ha en bättre struktur och damma mindre.