STARTSIDA

KULTUR

VI PÅ EKHOLMEN

DJUR

VÄXTODLING

PÅ GÅNG

KONTAKT & LÄNKAR

Vi på Ekholmen

Målsättningen är att vi på ett miljöriktigt sätt och med god lönsamhet, förädla det som växer på gården till produkter som konsumenten efterfrågar. Vi skall hela tiden utvecklas för att skapa en intressant arbetsplats där det skall vara roligt att jobba.

Vi, Iréne och Kjell, kom som arrendatorer till Ekholmen 1981 då vi började med 56 kor och 108 ha åker. 1986 förstördes ladugården av brand och ersattes av en varm lösdriftsladugård, som byggdes till 1996.

Under tiden har verksamheten ökat i omfattning genom tillskottsarrenden av både mark och byggnader. 2006 bygger vi till och samlar hem djurproduktionen till Ekholmen.

Från att vara två när vi startade är vi sju personer som arbetar på gården idag.

Kjell
Iréne
Anna
Maria
Janne
Daniel
Johan

Anna och Maria har ett schema där de mjölkar en gång/dag och sköter övriga fasta rutiner med djuren. Vi övriga hjälper till med rutinerna på morgonen och tar fram foder till djuren.
Vi jobbar var tredje helg och har långledigt, 4 dagar, helgen efter utom när det är skördesäsong då det är svårt att uppfylla.
Utöver djuren handlar jobben på vinterhalvåret mycket om underhåll av byggnader och maskiner, snöröjning och att vi ”laddar batterierna”. På sommarhalvåret är det gödselkörning, sådd, stängsling för djuren mm, men framförallt vallskörd, vallskörd och åter vallskörd.  

Allting, är bra för han kostar inget enligt de övriga
Museum, trädgård, hästar + jobbar inom vården
Djuren
Djuren
Växtodling, djur, underhåll
Växtodling, djur, maskiner
Växtodling, djur, bygge